homolaktik fermantasyon

homolaktik fermantasyon İng. homolactic fermentation

Altı karbonlu glikoz molekülünün anaerob koşullarda iki adet üç karbonlu laktik aside yıkılması, laktik fermantasyon.


homolaktik fermantasyon için benzer kelimeler


homolaktik fermantasyon, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'l', 'a', 'k', 't', 'i', 'k', ' ', 'f', 'e', 'r', 'm', 'a', 'n', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
homolaktik fermantasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatnamref kitkalomoh diziliminde gösterilir.