homoseist

homoseist

bk. eş zaman deprem eğrisi.


homoseist, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 's', 'e', 'i', 's', 't', şeklindedir.
homoseist kelimesinin tersten yazılışı tsiesomoh diziliminde gösterilir.