homoserk kuyruk yüzgeci

homoserk kuyruk yüzgeci İng. homocer-cal caudal fm

(Yun. homos: aynı, eş; kerkos: kuyruk) Genellikle bütün kemikli balıklarda (Teleostei) omurganın, ürostil kuyruğun üst lobu içerisinde uzadığı, lobların boylarının az çok birbirine eşit olduğu kuyruk yüzgeci.


homoserk kuyruk yüzgeci İng. homocercal kaudal fin

Genellikle bütün kemikli balıklarda (Teleostei) omurganın ürostil kuyruğun üst lobu içerisinde uzadığı, lobların boylarının az çok birbirine eşit olduğu kuyruk yüzgeci tipi, homoserkal kuyruk yüzgeci.


homoserk kuyruk yüzgeci için benzer kelimeler


homoserk kuyruk yüzgeci, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 's', 'e', 'r', 'k', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
homoserk kuyruk yüzgeci kelimesinin tersten yazılışı icegzüy kuryuk kresomoh diziliminde gösterilir.