homozigot

homozigot İng. homozygote

(Yun. homos: eş; zygon: boyunduruk) Kromozomlarında verilen bir alel çift veya seri bakımından aynı genleri taşıyan birey. Homozigotlar, belli bir özellik bakımından sadece tek tip gamet meydana getirirler ve bu nedenle saf ırktırlar.


homozigot Dgr. Yun. homozygote

(zooloji)


homozigot İng. homozygote

Belirli bir lokusta bir çift birbirinin aynı allele sahip olma durumu.


homozigot İng. homozygote

(Yun. homos = eş, Yun. zygon = boyunduruk) Aynı genleri taşıyan gametlerin birleşmesiyle meydana gelmiş olan, karakterlerin sabit olduğu, bir organizma.


homozigot, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'z', 'i', 'g', 'o', 't', şeklindedir.
homozigot kelimesinin tersten yazılışı togizomoh diziliminde gösterilir.