hüsmen ağa

hüsmen ağa

(Kar.) Karagöz oyununda Rumelili arabacı ya da güreşçi tipi.


Hüsmen ağa

Rumelili arabacı ya da güreşçi tipi. bk. Rumelili.


hüsmen ağa için benzer kelimeler


hüsmen ağa, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 's', 'm', 'e', 'n', ' ', 'a', 'ğ', 'a', şeklindedir.
hüsmen ağa kelimesinin tersten yazılışı ağa nemsüh diziliminde gösterilir.