ibrikdar usta

ibrikdar usta

Sarayın harem dairesinde leğen ve ibriklere bakan ve padişahın özel hizmetini gören karavaş.


ibrikdar usta için benzer kelimeler


ibrikdar usta, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'b', 'r', 'i', 'k', 'd', 'a', 'r', ' ', 'u', 's', 't', 'a', şeklindedir.
ibrikdar usta kelimesinin tersten yazılışı atsu radkirbi diziliminde gösterilir.