içgüdü

içgüdü

a. (i'çgüdü) ruh b. 1. Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii: “Bir çeşit içgüdüyle fincanı alıyor tepsiden ve hemen dudaklarına götürüyor.” -E. Bener. 2. hay. b. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.


içgüdü İng. instinct

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi. Davranıştaki doğal ve kalıtsal olan faktör. İnstink. Örnek: Örümceğin ağ Örmesi.


içgüdü İng. moral

1. Cesurluk, inançlılık ve kişisel bütünlük gibi niteliklerin kazandırdığı ruhsal güç. 2-Göz korkutucu tehlikeler karşısında kümece geliştirilen birliktelik duygusu.


içgüdü İng. instinct

1. Canlıları, yararlı ya da gerekli birtakım işlere güden ve düşünceyle ilgisi bulunmayan duygu. 2. Bir türün bütün üyelerinde doğal olarak var olan ve öğrenme yerine olgunlaşma sonucu gelişen karmaşık bir uyarım.


içgüdü İng. instinct

Bir hayvan türünün bütün bireylerinde kalıtım yoluyla belirlenmiş olan ve yaşamın korunmasına yarayan bilinçsiz eyleme ve davranış biçimi. // İçgüdüler öğrenilmezler, deneme yoluyla kazanılmazlar; bu davranış biçimleri her hayvan türünde başkadır, ama bir türün içinde bireysel ayrılıklar göstermezler.


içgüdü Osm. sevk-i tabiî

(zooloji)


içgüdü İng. instinct

Herhangi bir canlı türünün öğrenme gerekmeden örgütlü, uyuma yararlı ve sürekli olarak davranma eğilimi.


içgüdü İng. interior motive

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi.


içgüdü İng. instinct

Bireyin doğasından gelen ve öğrenilmeden kazanılan kalıplı yönelim.


içgüdü İng. instinct

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen hareket eğilimi, örnek örümceğin ağ örmesi. Tavır ve hareketdeki doğal ve kalıtsal olan faktör.


içgüdü için benzer kelimeler


içgüdü, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'g', 'ü', 'd', 'ü', şeklindedir.
içgüdü kelimesinin tersten yazılışı üdügçi diziliminde gösterilir.