edilgin içgüdü

edilgin içgüdü İng. passive instinct

Amacı edilgin olan içgüdü.


edilgin içgüdü için benzer kelimeler


edilgin içgüdü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'd', 'i', 'l', 'g', 'i', 'n', ' ', 'i', 'ç', 'g', 'ü', 'd', 'ü', şeklindedir.
edilgin içgüdü kelimesinin tersten yazılışı üdügçi niglide diziliminde gösterilir.