cinsel içgüdü

cinsel içgüdü İng. sexual instinct

Canlı varlıkların erkek ve dişilerini birbirine karşı yakınlık duyup anlaşmaya ve birleşip üretmeye yönelten doğal güç.


cinsel içgüdü için benzer kelimeler


cinsel içgüdü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ç', 'g', 'ü', 'd', 'ü', şeklindedir.
cinsel içgüdü kelimesinin tersten yazılışı üdügçi lesnic diziliminde gösterilir.