içgüdü parçası

içgüdü parçası İng. part instinct

Yaşam ya da ölüm içgüdüsünün bilinçli yaşantılarda herhangi bir biçimde belirmesi.


içgüdü parçası için benzer kelimeler


içgüdü parçası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'g', 'ü', 'd', 'ü', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
içgüdü parçası kelimesinin tersten yazılışı ısaçrap üdügçi diziliminde gösterilir.