İçinde İT geçen kelimeler

İçinde İT geçen kelimeler 11826 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

it aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. it anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İT geçen kelimeler

25 harfli

(biri biriyle) zıt gitmek, (birinin) işi rast gitmek, 2-aminoetanesulfonik asit, ağırlıksız kesitaraştırma, akut kataral endometritis, akut sümüksü endometritis, alerjik ensefalomiyelitis, alerjik temas dermatitisi, alıcı yitircesi karşılığı, Amerikan pitbull teriyeri, aritmetiğin temel teoremi, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, asit anyonik sürfektanlar, aşırı duyarlılık anjitisi, atların bulaşıcı bronşiti, ayakkabı eskitme maliyeti, ayakları geri geri gitmek, bağlantısızlık politikası, basit bağlantılı manifold, “bazin” tesallübî eritemi, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (bir şey) haritada olmak, (bir şey) su gibi gitmek, (birinin) işini bitirmek, (birinin) peşinde gitmek, A vitamini tamamlayıcısı, ağırlıklı kesitaraştırma, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, alfa1-proteaz inhibitörü, antikseroftalmik vitamin, arkeolojik bitişik bölge, asit deterjan lif tayini, asit mukopolisakkaritler, at izi it izine karışmak, ata da soy gerek, ite de, atların viral arteritisi, B1 vitamini yetersizliği, basit işkembe şişkinliği, basit rastgele örnekleme, basit sindirim bozukluğu, ...

23 harfli

(birinin) hoşuna gitmek, AB ulaştırma politikası, açık semalar politikası, ada yazılı borç belgiti, affinite kromatografisi, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, Akdeniz bitki topluluğu, aktüalitesini kaybetmek, akut puerperal metritis, Albert-Chib algoritması, algoritmik bilgi kuramı, amino asit dengesizliği, anahtar ve kilit modeli, anidrit, sert alçı taşı, antiterminasyon faktörü, aritmetik-mantık birimi, aromatik sülfon asitler, asit iyonlaşma sabitesi, asitesli hepatonefritis, aşı sonrası ensefalitis, atbaşı (beraber) gitmek, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, AB uzlaştırma komitesi, ABD Ölçünler Enstitüsü, ada yazılı pay belgiti, ağır git ki yol alasın, ahı gitmek vahı kalmak, aktifleme etkin kesiti, akut purulent metritis, alifatik amino asitler, alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, anitilasyon radyasyonu, anlamlı sayamak yitimi, antienfeksiyöz vitamin, Aphyosemion bivittatum, apparatus urogenitalis, arındaklı işitim ölçer, aromatik amino asitler, asit baz belirteçleri, aşınımsal pelit yalımı, ...

21 harfli

(bir şey) ters gitmek, (birinden) kan gitmek, (birine) fitil vermek, AB akdeniz politikası, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, açık toplum enstitüsü, aditus nazosfenoideus, akciğer resüsitasyonu, anahtar deliği çiklit, antihemorajik vitamin, antipellegra vitamini, Apistogramma reitzigi, araknoit fibroblastom, araya kaynayıp gitmek, aritmetiksel kaydırma, aromatik aminoasitler, artikulasyo komposita, asitlendirilmiş krema, aspartik asit, Asp, D, aşı sonrası hepatitis, ...

20 harfli

(birini) ifrit etmek, A vitamini eksikliği, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, Ablepharus kitabelii, Ablepharus kitabelli, acoustic bass guitar, açık kapı politikası, ağırlık titrimetrisi, akademik kitaplıklar, aklı başından gitmek, akut irinli metritis, alçak kesitli lastik, anahtar kilit modeli, analitik fonksiyonel, anlık (programa ait), anoreksiya vitulorum, antiiskorbüt vitamin, antitröst politikası, aritenoid kondropati, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, AB eğitim bilgi ağı, adi komandit şirket, adlandırılmış geçit, Aegithalos caudatus, akümülatör bitkiler, allı yeşilli kibrit, aluminyum hidroksit, anizopoikilositozis, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, antitrematodal ilaç, antitrikomonal ilaç, antitripsin faktörü, araştırma kitaplığı, arterya bisipitalis, asetil karnitin HCL, asidofil granülosit, asit ayrışma sabiti, asit dirençli çelik, asit dirençli emaye, ...

18 harfli

AB eğitim komiseri, Abel limit yöntemi, Accipiter brevipes, Accipiter gentilis, açık satak belgiti, açıklık politikası, Afrika cüce çiklit, Akdeniz politikası, akımtoplarlı çekit, akını akını gitmek, akredite büyükelçi, aksidental parazit, alerjik alveolitis, alerjik klendusiti, alfa linoleik asit, alıp başını gitmek, alopesia konjenita, altuni cüce çiklit, amfoter elektrolit, aminobenzoyik asit, Amrit mahal sığırı, ...

17 harfli

A-limitlenen dizi, AB Daimi Komitesi, AB göç politikası, absolut fekundite, açık borç belgiti, açık Öklit yuvarı, adımsal algoritma, Aedes sollicitans, Afgan mücahitleri, ağırını yeñnitmek, ağu kıran [bitki], Aithurus polytmus, Aitken tahmincisi, akasya yaprakbiti, akreditif lehdarı, akustik bas gitar, alopesia akuizita, amino asit değeri, amino asit dizisi, aminokaproik asit, aminonitrotiyazol, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, aboneli kitaplık, acayibine gitmek, Aequidens itanyi, ağırlık bitirmek, ağrını yenlitmek, ağzı kilitlenmek, ahlak eğitbilimi, akaroit reçinesi, akış akış gitmek, akış sitometresi, akrediter devlet, aktüel asitlilik, aldatıcı nitelik, alesital yumurta, alfa lipoik asit, alıştırma kitabı, aluminyum nitrat, alveolar fagosit, alveoler hidatit, Amanita caesarea, ...

15 harfli

A vitamini yağı, AB politikaları, abalayıp gitmek, Accipiter nisus, acoustic guitar, adaylık eğitimi, aditus faringis, aditus laringis, affinité sabiti, agranülositozis, ağzı kilitlilik, akarodermatitis, akredite devlet, akreditif amiri, akrilik aldehit, aldarik asitler, aldonik asitler, alerjik kolitis, alından bitişik, aluminyum oksit, Amanita citrina, ...

14 harfli

abieninik asit, Acarus tritici, Aepyornithidae, ağırına gitmek, ağırlık yitimi, Aitken teoremi, akrodermatitis, aktif immünite, aktivite ısısı, akyuvar eriten, alçalan titrem, aldehit fuksin, alkaloit ayraç, allontoik asit, allotetraploit, altın paritesi, Altın ritrivır, amebik kolitis, aminoasit kolu, amitoz bölünme, amöboyit hücre, ...

13 harfli

A provitamini, abiyetik asit, abraza gitmek, ad hoc komite, adenilik asit, adım sekitmek, adi akreditif, aditus orbita, aflaya gitmek, agranulositoz, ağıt yitirmek, ağız esgitmek, ağız eskitmek, airsakkulitis, akantositozis, aklam-ı sitte, Akritas planı, akustik gitar, akut mastitis, alarga gitmek, alaşım eritme, ...

12 harfli

absorptivite, adipolökosit, adres kitabı, Aegithalidae, Aepyornithes, ağzı kilitli, aile eğitimi, akarca kesit, akman işitim, akreditasyon, aküsü bitmek, alasit üzümü, aljinik asit, aminoasitler, anizositozis, anksiyolitik, antijenisite, antinefritik, antisemitist, antisemitizm, antisemitlik, ...

11 harfli

abba gitmek, abnormalite, abnormaliti, abraş kilit, açısal itki, aditif etki, adrenolitik, agenitalizm, agranülosit, agronülosit, ağır işiten, ağrı yitimi, Ahd-i Cedit, ak mukallit, akasya biti, akıl gitmek, akıp gitmek, aklı gitmek, Alacamescit, aliterasyon, altın kesit, ...

10 harfli

A vitamini, Abdülbasit, Abdülferit, Abdülhamit, Abdülmecit, Abdülvahit, Abdürreşit, abomazitis, Accipitres, acı yitimi, ad libitum, adipikasit, aglutinoit, ağzı kilit, ağzı kitli, ahı gitmek, ahir vakit, ahitleşmek, aitlik eki, aittik eki, Akçamescit, ...

9 harfli

acıyitimi, adi şerit, ağaç biti, Ağaçgeçit, ahitleşme, ait olmak, ajitasyon, akantosit, akilitiri, akreditif, aksositil, aktinolit, aktüalite, al gitmek, Alamescit, alan çiti, algoritma, alıgitmek, alitakaca, alloploit, alt geçit, ...

8 harfli

Abditolu, ac itmek, ad itmek, adenitis, adenosit, adi ojit, adilimit, adiposit, adipösit, Admitans, affinite, ağaçbiti, ağdirmit, ahitname, ajitatör, ak pelit, akarisit, akdimlit, akdirmit, Akmescit, akonitaz, ...

7 harfli

A-limit, adenoit, aerolit, agitato, agitmek, ahitmak, ahzüita, ak biti, akaroit, Akgeçit, Akpelit, akrolit, aktinit, Akyiğit, aldehit, alfenit, algisit, Alitaşı, alitmek, altayit, am biti, ...

6 harfli

acevit, adenit, aditus, afisit, afital, Afitap, akarit, akitin, akitli, alamit, alemit, alunit, alünit, amital, amitos, amitoz, amosit, analit, apatit, apetit, araşit, ...

5 harfli

ajite, akait, akçit, akita, akşit, albit, aplit, augit, bacit, barit, basit, bazit, becit, beçit, beğit, bekit, belit, besit, beyit, bicit, biçit, ...

4 harfli

Abit, afit, agit, ağit, ahit, akit, amit, asit, avit, ayit, azit, bita, bite, biti, bitü, brit, ciit, citi, çiit, çita, çite, ...

3 harfli

ait, bit, cit, çit, fit, hit, ita, ite, iti, ito, İTU, kit, mit, nit, pit, sit, tit, yit, yit, zît

2 harfli

it

Kelime Ara