it

it

a. 1. Köpek. 2. hkr. Değersiz, terbiyesiz kimse: “Babaları da zaten itin biri.” -H. Taner.


it

İt, köpek


it

< ET it: it; köpek ( 'it' kelimesi bölgemiz ağızlarında, yazı diline oranla, 'köpeyh' kelimesinden daha yaygın olarak kullanılmaktadır.) || it köpeyh: değersiz, bayağı kimseler || çoban iti: çoban köpeği


it

Köpek


it, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', şeklindedir.
it kelimesinin tersten yazılışı ti diziliminde gösterilir.