İT ile başlayan kelimeler

İT ile başlayan veya başında İT olan kelimeler 435 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

it aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. it anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İT ile başlayan kelimeler

25 harfli

ithal ikameci sanayileşme, ithalat girdi bağımlılığı, ithalatta vergi istisnası

24 harfli

it derisinden post olmaz, it izi at izine karışmak, it ulur, birbirini bulur, ithali izne bağlı mallar, itidalini muhafaza etmek

23 harfli

İtalyan Landrace domuzu, iti öldürene sürütürler

22 harfli

ithalatta vergi iadesi, ithali izne bağlı eşya, itibarlı nakit kaimesi

21 harfli

it ağzını kemik tutar, it ürür, kervan yürür, ite ot, ata et vermek, ithalat kısıtlamaları, iti an, taşı eline al

20 harfli

it dişi domuz derisi, İtenekti bastıraklar, iterli sürekli fırın, itfaya bağlı borçlar, ithalat rejim kararı, itibari hizmet zammı, itizleyip petizlemek, itkenlenim yelteklik, itle çuvala girilmez

19 harfli

it sürü, para kazan, itfaya tabi borçlar, ithal sınırlamaları, ithalat damga resmi, ithalat kısıntıları, ithalat yönetmeliği, itidalini kaybetmek, itimat telkin etmek

18 harfli

İtalyan malmignatı, iteleyip sümelemek, İtenek bilezikliği, ithalat depozitosu, ithalat fonksiyonu, ithalat prelevmanı, itibarın sağ olsun, itibarsızlaştırmak, itiyadi yavru atma, itme divertikülümü

17 harfli

itaatsizlik etmek, İtalyan çekirgesi, itatsuki kamaboko, itçi, (it yedici), ithalat katsayısı, ithalat transferi, ithali yasak eşya, iti ite kırdırmak, itibar söyleşmesi, itibarsızlaştırma

16 harfli

it gibi çalışmak, it-çek yükselteç, İtalyan merinosu, İteneğin sarması, İtenek saplaması, itenekli ayırıcı, İtenekli tulumba, iterbiyum florür, iterbiyum klorür, iterbiyum sülfat, ithalat teminatı, ithamda bulunmak, itibardan düşmek, itilme değergesi

15 harfli

it sürüsü kadar, İtalyan perdesi, İtalyan sahnesi, ite atsan yemez, iterbiyum oksit, ithal enflasyon, ithal yasakları, ithalat eğilimi, ithalat ikamesi, ithalat lisansı, ithalat vergisi, itibari sermaye, itibarsızlaşmak, itimat beslemek, itin kuyruğunda, itişip kakışmak

14 harfli

it iti ısırmaz, İtalyan tazısı, İtalyan yarışı, itçil sayıklam, iteleme etkisi, İtenek gövdesi, itenekli sıkaç, itfa çizelgesi, ithal kotaları, ithalat rejimi, itibar mektubu, itibarsızlaşma, itimat mektubu, itizi oynatmak, itme silindiri, itmelü eylemek, itriyum asetat, itriyum bromür, itriyum klorür, itriyum sülfat

13 harfli

it ölüsü gibi, İtalya dönüsü, İtalyan mastı, İtalyan Okulu, iteleyebilmek, İtenek gebeği, itfaiye aracı, ithal ikamesi, ithal lisansı, ithal vergisi, itibar görmek, itibara almak, itibari değer, itibari sayfa, itibari ücret, itidal sahibi, itriyum oksit, itsel oburluk, ittifak etmek, ittihat etmek, ittihaz etmek

12 harfli

İtalyan çimi, iteleyebilme, İtenek eteği, iterli fırın, itfaiyecilik, ithaf yazısı, ithalatçılık, itibar etmek, itibari para, itibarsızlık, itici gazlar, itikatsızlık, itilaf etmek, itimat etmek, itimatsızlık, itiraf etmek, itiraz etmek, itirazsızlık, itişe kakışa, itiyat etmek, itizar etmek, ...

11 harfli

itaat etmek, itaatsizlik, İtenek başı, İtenek boyu, İtenek sapı, itfa tarihi, ithaf etmek, ithal etmek, ithal resmi, itham etmek, iti göñüllü, itibarlılık, itibarsızca, itikatlılık, itila etmek, itilafçılık, itim ölçeri, itina etmek, itinasızlık, itirafçılık, itirazcılık, ...

10 harfli

it bacaklı, it kaçıran, it otarmak, it uyutmaz, it yavsası, itaatsizce, itap etmek, itdi-bitdi, itfa etmek, itfa planı, ithal malı, itibarıyla, itibarlıca, itimatname, itinalılık, itinasızca, itiş kakış, itiş-kakış, itiştirmek, itiyhlemek, itsızlatan, ...

9 harfli

it açlığı, it ağrısı, it çukuru, it dalaşı, it hıyarı, it sineği, it yedici, ita amiri, İtalyanca, itdirseği, itebilmek, iteklemek, itelenmek, iterasyon, iterbiyum, itfa fonu, itfaiyeci, ithafname, ithalatçı, ithamname, itibarsız, ...

8 harfli

it azusu, it canlı, it canlu, it kopuk, it üzümü, itâ bezi, ita emri, itaatkâr, itaatsiz, itağrısı, italaşma, itbalığı, itbiciği, itboruğu, ite kaka, itebilme, itekleme, itelemek, itelenim, itelenme, iterbiya, ...

7 harfli

it aklı, it elli, itaatli, İtalyan, itayağı, itazarı, itboğan, itburnu, itdirsé, iteleme, itellik, iterbit, iteriği, itfaiye, itgüden, ithalat, itibari, itilmek, itilmiş, itimcan, itimcil, ...

6 harfli

italik, itbeni, itelli, itenek, iterce, itgılı, itgülü, itibar, itidal, itikâf, itikâl, itikat, itilaf, itiliş, itilme, itimal, itimat, itimek, itiraf, itiraz, itişik, ...

5 harfli

itaat, itağa, itağı, itale, itçil, itegi, itegü, iteğe, iteği, iteğü, itevi, iteyi, iteyu, itgin, ithaf, ithal, itham, itici, itila, itina, itiyh, ...

4 harfli

itaf, itağ, ital, itap, itat, itçe, iteç, itee, itek, itey, itfa, itih, itik, itim, itiş, itiz, itki, itme, itne, itoğ, itük

3 harfli

ita, ite, iti, ito, İTU

2 harfli

it

Kelime Ara