idiş

idiş

1. Enenmiş insan ya da hayvan. 2. Zayıf at.


idiş

Armut.


idiş Alm. eunuque

idiş, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir.
idiş kelimesinin tersten yazılışı şidi diziliminde gösterilir.