ihracat taahhüdü

ihracat taahhüdü

bk. dışsatım taahhüdü


ihracat taahhüdü için benzer kelimeler


ihracat taahhüdü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 't', 'a', 'a', 'h', 'h', 'ü', 'd', 'ü', şeklindedir.
ihracat taahhüdü kelimesinin tersten yazılışı üdühhaat tacarhi diziliminde gösterilir.