iki adres

iki adres İng. double address

Alıcı zarf üzerinde yazılı oturum yerinde bulunamazsa mektubun yeni oturum yerine gönderilmesi sağlanılmak için zarf üzerinde iki adres gösterilmesi.


iki adres için benzer kelimeler


iki adres, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'a', 'd', 'r', 'e', 's', şeklindedir.
iki adres kelimesinin tersten yazılışı serda iki diziliminde gösterilir.