iki ağızlı kan toparcığı

iki ağızlı kan toparcığı Fr. Bilharzia haématobia, distomum h?matobium

iki ağızlı kan toparcığı için benzer kelimeler


iki ağızlı kan toparcığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'n', ' ', 't', 'o', 'p', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
iki ağızlı kan toparcığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcrapot nak ılzığa iki diziliminde gösterilir.