iki-çenetli

iki-çenetli Osm. mısra'ayn

(botanik)


iki-çenetli için benzer kelimeler


iki-çenetli, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'ç', 'e', 'n', 'e', 't', 'l', 'i', şeklindedir.
iki-çenetli kelimesinin tersten yazılışı ilteneç-iki diziliminde gösterilir.