iki değerli mantık

iki değerli mantık İng. two-valued logic

"Doğru" ile "yanlış"tan başka doğruluk değerine yer vermeyen mantık dizgesi.


iki değerli mantık için benzer kelimeler


iki değerli mantık, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
iki değerli mantık kelimesinin tersten yazılışı kıtnam ilreğed iki diziliminde gösterilir.