iki dillü

iki dillü

Münafık, iki yüzlü.


iki dillü için benzer kelimeler


iki dillü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'd', 'i', 'l', 'l', 'ü', şeklindedir.
iki dillü kelimesinin tersten yazılışı üllid iki diziliminde gösterilir.