iki-eşeyli

iki-eşeyli Osm. zül-cinseyn

(botanik)


iki-eşeyli için benzer kelimeler


iki-eşeyli, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'e', 'ş', 'e', 'y', 'l', 'i', şeklindedir.
iki-eşeyli kelimesinin tersten yazılışı ilyeşe-iki diziliminde gösterilir.