iki-fazla

iki-fazla Osm. iki safhalı

(fizik)


iki-fazla için benzer kelimeler


iki-fazla, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'f', 'a', 'z', 'l', 'a', şeklindedir.
iki-fazla kelimesinin tersten yazılışı alzaf-iki diziliminde gösterilir.