iki galerili giriş

iki galerili giriş İng. double entry

iki galerili giriş için benzer kelimeler


iki galerili giriş, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'a', 'l', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', ' ', 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', şeklindedir.
iki galerili giriş kelimesinin tersten yazılışı şirig ilirelag iki diziliminde gösterilir.