iki görüş

iki görüş Fr. Bévue, diplopie

iki görüş için benzer kelimeler


iki görüş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
iki görüş kelimesinin tersten yazılışı şürög iki diziliminde gösterilir.