iki göz algısı

iki göz algısı İng. binocular perception

Görme sinirleri üzerine düşen imgelerin tek bir görüntü halinde kaynaşarak algılanmasını sağlayacak biçimde iki gözün birlikte çalışması.


iki göz algısı için benzer kelimeler


iki göz algısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'a', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
iki göz algısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgla zög iki diziliminde gösterilir.