iki göz görüşü

iki göz görüşü İng. binocular vision

İki gözün boşluktan aynı noktaya saplanarak, sağlanan iki ayrı imgeyi tek bir imge olarak görmesi.


iki göz görüşü için benzer kelimeler


iki göz görüşü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'z', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', 'ü', şeklindedir.
iki göz görüşü kelimesinin tersten yazılışı üşürög zög iki diziliminde gösterilir.