iki kanatlı

iki kanatlı Fr. Bivalve

iki kanatlı için benzer kelimeler


iki kanatlı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'ı', şeklindedir.
iki kanatlı kelimesinin tersten yazılışı ıltanak iki diziliminde gösterilir.