iki karesel denklem

iki karesel denklem

bk. bikaresel denklem.


iki karesel denklem için benzer kelimeler


iki karesel denklem, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'k', 'a', 'r', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
iki karesel denklem kelimesinin tersten yazılışı melkned leserak iki diziliminde gösterilir.