iki-karınlı

iki-karınlı Osm. zât-ül-batneyn

(biyoloji)


iki-karınlı için benzer kelimeler


iki-karınlı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'l', 'ı', şeklindedir.
iki-karınlı kelimesinin tersten yazılışı ılnırak-iki diziliminde gösterilir.