iki-kök

iki-kök Osm. cezr-i muzâaf

(matematik)


iki-kök için benzer kelimeler


iki-kök, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
iki-kök kelimesinin tersten yazılışı kök-iki diziliminde gösterilir.