iki-şekilli

iki-şekilli İng. dimorphe

(kimya)


iki-şekilli için benzer kelimeler


iki-şekilli, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'ş', 'e', 'k', 'i', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
iki-şekilli kelimesinin tersten yazılışı illikeş-iki diziliminde gösterilir.