iki şekillilik

iki şekillilik Fr. dimorphisme

iki şekillilik için benzer kelimeler


iki şekillilik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'ş', 'e', 'k', 'i', 'l', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
iki şekillilik kelimesinin tersten yazılışı kilillikeş iki diziliminde gösterilir.