iki sözlü

iki sözlü

Birbirini tutmaz sözler söyleyen.


iki sözlü için benzer kelimeler


iki sözlü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 's', 'ö', 'z', 'l', 'ü', şeklindedir.
iki sözlü kelimesinin tersten yazılışı ülzös iki diziliminde gösterilir.