iki telli

iki telli

Bağlama, cura vb. halk çalgıları.


iki telli için benzer kelimeler


iki telli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 't', 'e', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
iki telli kelimesinin tersten yazılışı illet iki diziliminde gösterilir.