iki terimli dağılım

iki terimli dağılım İng. binomial distribution

iki terimli dağılım için benzer kelimeler


iki terimli dağılım, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
iki terimli dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad ilmiret iki diziliminde gösterilir.