iki tümsülü

iki tümsülü Fr. Biconvexe

iki tümsülü için benzer kelimeler


iki tümsülü, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 't', 'ü', 'm', 's', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
iki tümsülü kelimesinin tersten yazılışı ülüsmüt iki diziliminde gösterilir.