iki uçluluk

iki uçluluk Fr. Bipolarité

iki uçluluk için benzer kelimeler


iki uçluluk, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'u', 'ç', 'l', 'u', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
iki uçluluk kelimesinin tersten yazılışı kululçu iki diziliminde gösterilir.