iki-yanaçlı

iki-yanaçlı Fr. bicollatéral

(botanik)


iki-yanaçlı için benzer kelimeler


iki-yanaçlı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'y', 'a', 'n', 'a', 'ç', 'l', 'ı', şeklindedir.
iki-yanaçlı kelimesinin tersten yazılışı ılçanay-iki diziliminde gösterilir.