iki-yanlı

iki-yanlı Fr. bilatéral

(botanik)


iki-yanlı için benzer kelimeler


iki-yanlı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', şeklindedir.
iki-yanlı kelimesinin tersten yazılışı ılnay-iki diziliminde gösterilir.