iki-yanlı p-değeri

iki-yanlı p-değeri İng. two-tailed p-value

iki-yanlı p-değeri için benzer kelimeler


iki-yanlı p-değeri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'p', '-', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
iki-yanlı p-değeri kelimesinin tersten yazılışı ireğed-p ılnay-iki diziliminde gösterilir.