iki yanlı tekel piyasası

iki yanlı tekel piyasası İng. double monopoly, double monopoly market

Çok sayıda satıcı karşısında tek alıcının, çok sayıda alıcı karşısında ise tek satıcının olduğu piyasa türü.


iki yanlı tekel piyasası için benzer kelimeler


iki yanlı tekel piyasası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'l', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
iki yanlı tekel piyasası kelimesinin tersten yazılışı ısasayip leket ılnay iki diziliminde gösterilir.