iki yaşamlılar

iki yaşamlılar

ç. a. biy. Hem suyun içinde hem de karada yaşayabilen canlılar, amfibi.


iki yaşamlılar İng. amphibians

(Yun. amphi: her iki; bios: hayat) Omurgalılar (Vertebrata) dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karakterlere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf. Amfibyumlar.


iki yaşamlılar Lat. Amphibia

Omurgalılar dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karaktere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf, amfibiler.


iki yaşamlılar İng. amphibians

Larva döneminde solungaç solunumu yapan, metamorfoz sonrasında ise genellikle akciğer solunumu yapan Anura (kurbağalar) ve Caudata (semender) takımlarını içeren omurgalı hayvan sınıfı, amfibya.


iki yaşamlılar için benzer kelimeler


iki yaşamlılar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'a', 'ş', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
iki yaşamlılar kelimesinin tersten yazılışı ralılmaşay iki diziliminde gösterilir.