iki-yönlü bölümleme

iki-yönlü bölümleme İng. two-way classification

Bir gözlemler kümesinin iki ölçüte göre bölümlenmesi.


iki-yönlü bölümleme için benzer kelimeler


iki-yönlü bölümleme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', '-', 'y', 'ö', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
iki-yönlü bölümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmülöb ülnöy-iki diziliminde gösterilir.