iki yünden gerilim artımı

iki yünden gerilim artımı Fr. Amphotonie

iki yünden gerilim artımı için benzer kelimeler


iki yünden gerilim artımı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'y', 'ü', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
iki yünden gerilim artımı kelimesinin tersten yazılışı ımıtra milireg nednüy iki diziliminde gösterilir.