ikiboyutlu

ikiboyutlu İng. two dimensional

Sinema/TV. 1. Yalnız eni ve boyu olan, derinliği bulunmayan. 2. Görüntülükteki görüntüleri bu duyguyu veren.


ikiboyutlu için benzer kelimeler


ikiboyutlu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 'l', 'u', şeklindedir.
ikiboyutlu kelimesinin tersten yazılışı ultuyobiki diziliminde gösterilir.