ikidillilik

ikidillilik İng. bilingualism

Aynı devletin yurttaşları arasında birden çok dille konuşulması durumu.


ikidillilik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'd', 'i', 'l', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikidillilik kelimesinin tersten yazılışı kilillidiki diziliminde gösterilir.