ikidoğrusal form

ikidoğrusal form

bk. bilineer form.


ikidoğrusal form için benzer kelimeler


ikidoğrusal form, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', şeklindedir.
ikidoğrusal form kelimesinin tersten yazılışı mrof lasurğodiki diziliminde gösterilir.