ikidoğrusalsı biçim

ikidoğrusalsı biçim İng. sesquilinear form

E bir karmaşık doğrusal uzay olmak üzere (...) koşullarını sağlayan (...)


ikidoğrusalsı biçim için benzer kelimeler


ikidoğrusalsı biçim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', 's', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', şeklindedir.
ikidoğrusalsı biçim kelimesinin tersten yazılışı miçib ıslasurğodiki diziliminde gösterilir.