ikieşlilik

ikieşlilik İng. bigamy

Bir erkeğin iki kadınla ya da bir kadının iki erkekle birlikte yaşadığı evlilik biçimi.


ikieşlilik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'e', 'ş', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikieşlilik kelimesinin tersten yazılışı kililşeiki diziliminde gösterilir.