ikiodaklı

ikiodaklı İng. bifocal

fizik: 1 -Ayrı iki odak uzaklığında olan (cam, mercek vb.). 2. Biri yakıngörme, diğeri uzakgörme bozukluğunu giderebilecek nitelikte hazırlanmış (gözlük camları).


ikiodaklı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
ikiodaklı kelimesinin tersten yazılışı ılkadoiki diziliminde gösterilir.